Algemene voorwaarden

Aanmelding individuele training

• Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek, waarbij we kennismaken en ik het een en ander vertel over de training.
• Het eerste blad van het intakeformulier laat je bij mij achter of wordt opgestuurd, daarna ontvang je van mij per mail een factuur.
• De deelname is definitief als het geldbedrag is overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RBRB 0900 5226 07 ten name van A. Hulshof te Zevenaar o.v.v. Uit je bol, de startdatum en de locatie.
• De betaling dient voldaan te zijn  zoals op de factuur vermeld. In overleg is gespreid betalen mogelijk.
• Met het overmaken van de geldsom verklaar je je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden en annuleringsregeling.

Aanmelding groepstraining  na een proefles

• Deelname gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
• Aanmelden kan via de website, nadat je de proefles hebt gevolgd.
• Na de aanmelding is er een telefonisch intakegesprek.
• Bij de proefles krijg je een intakeformulier mee. Deze mag je de eerste les bij mij inleveren.
• Na de aanmelding ontvang je per e-mail een factuur. De betaling dient voldaan te zijn  zoals op de factuur vermeld. In overleg is gespreid betalen mogelijk.
• Met het overmaken van de geldsom verklaar je je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden en annuleringsregeling.

Annulering
• Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
• Bij annulering van 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training wordt 35% van het trainingsbedrag in
rekening gebracht.
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.
• Er is geen restitutie mogelijk bij voortijdig afbreken van de training of bij het missen van bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van de training.
• Bij onverhoopt onvoldoende deelnemers vindt een training geen doorgang. Deze wordt dan per e-mail geannuleerd. En binnen 5 werkdagen na de geplande aanvangsdatum worden alle reeds betaalde kosten teruggestort.

Disclaimer
Deelname aan al de trainingen is op eigen risico. Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.
Als je je opgeeft voor een training weet je dat je bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wilt doen, je op geen enkele wijze verplicht bent deze oefeningen te doen. Je weet ook dat je de trainer niet verantwoordelijk kunt stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.